Centrul Medical EMERALD

Bucuresti, Bucuresti

Poza de profil

Abilităţi de comunicare cu pacienţii şi membrii echipei medicale Disciplinat, conștiincios, calm, corect în orice gest, amabil Capacitate de analiză, planificare, organizare, coordonare a activității Iniţiativă, responsabilitate, implicare, lucru în echipă Abilităţi de interacţiune pozitivă şi de gestionare a conflictelor Dezvoltare profesională, dorinţa de autoperfecţionare Cunoștințe temeinice operare PC. Experiența în utilizarea softurilor dedicate activității de recepție reprezintă un avantaj Bună cunoaștere a limbii engleze – scris și vorbit Responsabilități: În orice interacțiune cu pacientul, respectă principiile îngrijirii centrate pe pacient, căutând să asigure o experiență cât mai bună a acestuia în cadrul centrului medical; Preia apelurile telefonice, furnizând informații referitoare la serviciile oferite și efectuează programarea pacienților, utilizând softul dedicat Preia pacientul care se prezintă în incinta centrului medical; solicită documentele de identitate ale pacientului și, dacă este necesar, documentele doveditoare ale statutului de asigurat în sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate/Card European de Sănătate etc.și întocmește fișa de prezentare a pacientului Îndrumă pacientul către cabinetele medicale, potrivit programării Eliberează documentele medicale rezultate în urma investigațiilor, dupa validarea acestora de către medic Introduce informații în baza de date Încasează plățile pentru serviciile medicale prestate, dacă este cazul Are obligația să păstreze confidențialitatea față de terți (conform reglementărilor în vigoare) privind datele de identificare ale pacientului și privind serviciile furnizate fiecărui pacient.

Aboneaza-te la newsletter

Social